Sajtóközlemény

sk 1Sajtóközlemény

 

A Magyar Rögbi Szövetséget az elmúlt napokban méltatlan támadás érte több magyarországi médiumban. A 24.hu szerkesztősége közérdekű adatigényléssel fordult a szövetséghez. A szövetség képviselői az adatigényléssel kapcsolatban mindenben a magyar jogszabályok szerint jártak el. A teljes levélváltás a sajtóközlemény mellékleteként olvasható.

A kérés, mely szerint „a vonatkozó közpénzt milyen célokra fordították, kérem, tételesen küldjék meg, ebből milyen cégeknek, milyen feladatra mennyit fizettek” csak az 1345 átutalással fizetett számla esetében – egyeztetve könyvelési szakemberekkel –, (1345:3) x 4400 forintos órabérrel adja ki azt összeget, amelyre a szövetség jogosan igényt tartott a 24.hu megkeresésének megválaszolására. Ehhez a szövetségben nem áll rendelkezésre munkaerő, ezt a piacról kell megvásárolni. A Magyar Rögbi Szövetség adatai nyilvánosak, és amennyiben a fenti összeg megérkezik, és így az adatfeldolgozáshoz szükséges munkaerőt biztosítani lehet, a kért információkat a szövetség a 24.hu rendelkezésére bocsájtja.

Mindezeken túl fontos megjegyezni – reagálva a médiában megjelent súlyosan megtévesztő és félrevezető állításokra –, hogy a Magyar Rögbi Szövetség a számára megítélt támogatásokat egészében nem költötte el. A szövetség számláján a mai napon 312.259.996,3 forint van, amelyből 300 millió forint infrastruktúra-fejlesztésre kapott támogatás lekötve várja a beruházásokat megelőző közbeszerzések lezárulását. A fejlesztések eredményeként Magyarország több vidéki városában és a remények szerint egy budapesti helyszínen is az olimpiai sportághoz méltó épített környezet kialakítására fog sor kerülni a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően.  

sk 2A médiumokban megjelent állítások azért is méltatlanok, mert a magyar XV-ös rögbi – Kiss Antal, a szövetség két és fél éve megválasztott elnökének munkája nyomán, döntően az EMMI szakmai és pénzügyi támogatásának köszönhetően – a világranglistán közel 20 helyet lépett előre, jelenleg az európai ranglista 27. helyén áll. Az olimpiai 7-es rögbiben a férfiak és a nők egyaránt a kontinens legjobb 24 csapata között vannak.

A szövetség évente hozzávetőleg 150 millió forintból gazdálkodik. A sajtóközleményhez mellékelt kimutatásból – amely a szövetség ez évi közgyűlésén a hivatalos dokumentáció része volt – jól látható, hogy a szövetség hány nemzetközi rendezvényt, edzőtábort szervezett és összegszerűen mennyi támogatást nyújtott az utánpótlásedzőknek és a kluboknak.

A Magyar Rögbi Szövetség a megjelent hamis kijelentések miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Egyúttal megköszöni a médiumok segítését, hogy a közfigyelmet a magyar rögbire irányították. A szövetség a sajtó képviselőit tisztelettel várja válogatott eseményeire, amelyekről az mrgsz.hu és a www.facebook.com/MRGSZ/ oldalakon tájékozódhatnak. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a közvélemény világos képet kapjon a sportág örvendetes magyarországi fejlődéséről.

Budapest, 2018. november 30.


  1. számú melléklet

 

From: MRGSZ főtitkár [mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]
Sent: Thursday, November 29, 2018 12:03 PM
To: 'Pető Péter'
Subject: RE: Közérdekű adatigénylés - 24.hu

Tisztelt Pethő Péter Úr!

Az Infotv. 29. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az adatigénylés törvényes időben történő megválaszolása az MRGSZ alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ezért az Infotv. ezért a 29. § (3) bekezdése, valamint az (5) bekezdés c) pontjában meghatározottak, illetve a 301/2016. Korm. rendelet alapján 1.972.666 forint költségtérítést állapít meg a Szövetség.

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 29. (3a) bekezdése alapján 30 napja van nyilatkozni arról, hogy a költségek ismeretében az igénylését fenntartja-e. A válaszadás időtartama az adatigénylés határidejében nem számít bele.

Ha úgy nyilatkozik, hogy az igénylését fenntartja, akkor az 1.972.666 forint költségtérítést köteles 15 napon belül az MRGSZ 58600551-11245803 számú bankszámlájára megfizetni, a közlemény rovatba "adatigénylés költségtérítése" szöveget írjon, illetve a banki utalást igazoló bizonylatot szíveskedjen a részünkre megküldeni. Tájékoztatom továbbá, hogy a kért adatokat az Infotv. (4) bekezdése alapján a költségtérítés megfizetését követően tudjuk teljesíteni.

Tisztelettel:

Magyar Rögbi Szövetség

From: MRGSZ főtitkár [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]
Sent: Wednesday, November 21, 2018 4:51 PM
To: Pető Péter
Cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.' <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Subject: RE: Közérdekű adatigénylés - 24.hu

Tisztelt Pető Péter,

Tájékoztatom, hogy a válaszadásra nyitvaálló határidőt az infotv. 29. .§ (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbítom mivel az adat feldolgozás hosszabb időt vesz igénybe.

Üdvözlettel,

Magyar Rögbi Szövetség

From: Pető Péter 
Sent: Tuesday, November 6, 2018 10:22 AM
To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Subject: Közérdekű adatigénylés - 24.hu

Tisztelt Magyar Rögbi Szövetség!

Alulírott Pető Péter, a 24.hu munkatársa (1037, Budapest, Montevideo utca 9.) mint adatigénylő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekű adatigényléssel fordulok Önökhöz.

A magyar kormány 2016 decemberi, 1814/2016. (XII. 20.) számú (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199437.332053 ) határozatában 454 millió forint támogatást ítélt meg a rögbiszövetségnek. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy a vonatkozó közpénzt milyen célokra fordították, kérem, tételesen küldjék meg, ebből milyen cégeknek, milyen feladatra mennyit fizettek.

Adatigénylésem célja a témával kapcsolatos újságcikk megírása.

Adatigénylésem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapul, kérem, hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyenek eleget. Kérem, hogy lehetőség szerint a  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email-címre, elektronikus úton szíveskedjenek megküldeni a közölt adatokat.

Amennyiben az interneten elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjenek teljesíteni a 2011. évi CXII. törvény 30.§ (2) bekezdésével összhangban.

Köszönettel és üdvözlettel:

Pető Péter 

A technikai igazgatói és női szakági sportigazgatói feladatkör ellátására kiírt pályázat eredménye, kinevezés

Az MRgSZ elnöksége a technikai igazgató pozíciójára beérkező pályázatok közül a Debreczeny Dénes által beadott pályázatot támogatta, és 2018.01.15-től 2019.01.14-ig Debreczeny Dénest az MRgSZ technikai igazgatójának nevezi ki.

Az MRgSZ elnöksége a női szakág sportigazgató pozíciójára a technikai igazgató javaslatával a Szigeti Erika által beadott pályázatot támogatta, és 2018.01.15-től 2019.01.14-ig Szigeti Erikát az MRgSZ női szakági sportigazgatójának nevezi ki.

A Magyar Rögbi Szövetség Hivatalos Közleménye

A tegnapi napon (2018. március 28-án) egy közösségi médiaoldal nem hivatalos információi alapján értesültünk arról a sajnálatos tényről, hogy a Budapesti Kosok rögbicsapatot kizárták arról a pályáról, amelyen eddig edzett.
A budapesti helyszínű pályáról való kitiltástól mind a Szövetség, mind Kiss Antal elnök úr elhatárolódik. Sem tudomásunk, sem közünk nem volt ehhez az intézkedéshez. Bár hivatalosan erről sem a klub, sem a pályaüzemeltető nem értesítette a Szövetséget, igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a Budapesti Kosok mielőbb visszatérhessenek a pályára, és folytathassák munkájukat.
Továbbá hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Rögbi Szövetség, valamint Kiss Antal elnök úr is folytatja azon célkitűzését, hogy Budapesten is megteremtse a játékosokhoz és a rögbihez méltó, megfelelő és tisztességes azon körülményeket, melyek a vidéki csapatok számára már adottak. Ehhez mind az anyagi, mind a szaktudásbeli hátteret ahogyan eddig is, továbbra is biztosítani igyekszik. A Magyar Állam nyújtotta fejlesztési támogatás továbbra is a Szövetség rendelkezésére áll; a fővárosi rögbipálya létrehozása, vagy egy meglévő sportpálya felújítása, átalakítása egyelőre rajtunk kívül álló akadályokba ütközik, mivel nincs olyan hozzáférhető helyszín a látókörünkben, amely mind jogi, mind szakmai, mind fizikai értelemben találkozási pont lehetne a rendezett, megfelelő színvonalat képviselni tudó játék számára.
Kérünk minden klubvezetőt, hogy ehhez hasonló súlyú probléma esetén ne közösségi médiaoldalakról tájékozódjanak, hanem keressék fel az illetékeseket hiteles információkért!

 

2018. március 29.
Budapest