Meghívó Tisztújító közgyűlésre

Tisztelt Tagunk!

A Magyar Rögbi Szövetség (nyilvántartási szám: 01-07-0000029, adószám: 18160178-1-41, székhely: 1027 Budapest, Horváth utca 14-24. III/13.) nevében, a szövetség alapszabályának 18.1. pontjában foglaltaknak megfelelően ezúton meghívom Önöket a szövetség Tisztújító közgyűlésére. 

A közgyűlés időpontja: 2019. november 21. csütörtök, 17.00  

 

A közgyűlés helye: Kincsem Park, Galopp Étterem (1101, Budapest, Albertirsai út 2-4.)

A közgyűlés napirendi pontjai: 

  1. Elnöki beszámoló az elmúlt 4 év eredményeiről, fejlesztéseiről
  2. Felügyelőbizottsági elnök tájékoztatása a tisztújítás menetéről, a jelöltek névsoráról
  3. Jelöltek 2-5 perces felszólalása
  4. Közgyűlés tagjainak hozzászólásai a jelöltekkel kapcsolatban
  5. Jelölőbizottság felállítja a végleges jelöltlistát.
  6. Szavazás
  7. Szavazás eredményének ismertetése
  8. Gazdasági társaság létrehozásának előterjesztése
  9. Strand-és hórögbi szakág létrehozása
  10. Alapszabály módosítása a közgyűlés 8/2019. 05. 31. számú határozata alapján.

 

Tájékoztatom, hogy a szövetség alapszabályának 19.3 pontja alapján a meghívó közzétételétől/ kézbesítésétől számított 3 napon belül indokolt javaslattal kérelmezhető a napirend kiegészítése, illetve a napirenddel kapcsolatban vélemény, javaslattétel terjeszthető elő a szövetség email-címére (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) megküldött e-levélben, vagy postai úton a szövetség székhelyére megküldve.

Tájékoztatom továbbá, hogy az elnökség az alapszabály 26.1. pontja alapján jelölő bizottságot választott. A jelölő bizottság tagjai:           
Kendi Géza elnök, Szigeti Erika jelölőbizottsági tag, Huszti Katalin jelölőbizottsági tag.           
Amennyiben Önök vezető tisztségviselő jelöltre kívánnak javaslatot tenni, kérem, hogy ezt a jelölő bizottság elnöke részére tegyék meg a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

A meghívottak képviseleti jogosultsága a bírósági nyilvántartásból kerül a közgyűlése előtt ellenőrzésre. Folyamatban levő változás esetén a tagszervezet előzetesen a közgyűlés előtt köteles igazolni a szövetség felé a változás tényét.

A közgyűlésen a tag törvényes képviselője útján vesz részt. A törvényes képviselő meghatalmazással helyettesíthető.

A közgyűlés határozatképes, ha a határozathozatalkor a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van.  Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés – az eredeti közgyűléssel azonos helyen, az eredeti időponthoz képest 1 óra múlva (2019. november 21. csütörtök, 18.00) kerül megtartásra. Felhívjuk a meghívottak figyelmét, hogy a határozatképtelenség miatt az eredetivel azonos napirenddel összehívottan megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Tisztelettel, 

Kiss Antal

elnök

 

Close