A rögbi szabályai

Szerző

A rögbi szabályai 150 év alatt alapvetően nem változtak meg. A legtöbb változtatás 1995 után, a profizmus bevezetésével történt. 

A nemzetközi szervezet vezető szervei  figyelik és elemzik a csúcsmérkőzéseket, a kor kihívásaihoz és a játék fejlődéshez  igazítják a szabályok értelmezését. Néhány ponton a játék segítése, folyamatossá és látványossá tétele okán vannak módosítások.

Az MRGSZ Játékvezetői Bizottsága által jóváhagyott hivatalos magyar nyelvű szabálykönyv

RogbiSzabalykonyv.pdf

A pálya

A rögbi pálya felülete az IRB hivatalos szabályai szerint lehet fű, hó, agyag vagy homok. Nincs pontosan meghatározva, mekkorának kell lennie a játéktérnek, de a hossza nem lehet több 100 méternél és a szélessége 70 méternél. A játéktér mindkét végén a célterület található, ahol a labdát le kell helyezni. A célterület maximum 22 méter hosszú lehet, de minimálisan 10 méternek kell lennie.

A játék célja   

A rögbit kétszer 15 fő játssza, a játékidő 2×40 perc. Mindkét csapat játékosai igyekeznek az ovális labdát az ellenfél célterületére bevinni és ott letenni, miközben a labdát csak hátrafelé lehet passzolni, előre csak vinni vagy rúgni szabad. Ezt kisérlik meg a védők megakadályozni szereléssel. Szerelni csak a labdás játékost lehet, annak földre vitelével, mélyfogással. A földre vitt játékosnak el kell engednie a labdát. 

Pontozás

Megkülönböztetünk - játékpontokat: az adott mérkőzésen elért pontok.
Erre alapvetően három lehetőség van: A labdát az ellenfél védelme mellett a célterületre juttatni és ott azt a földre helyezni. Ezt nevezzük célnek (angolul try), és öt pontot ér.

Célszerzés után lehetősége van a csapatnak jutalomrúgással (angolul conversion) további két pontot szerezni. Ilyenkor a leállított labdát (a szerzett cél vonalában merőlegesen egy tetszőleges helyre) a kapu keresztléce fölött és az oldallécek között kell átrúgni.
Súlyos szabálytalanság miatt megítélt – a jutalomrúgáshoz hasonlóan kivitelezett – büntető rúgással három pont szerezhető. 
Nyílt játékban ún. drop rúgással a kapu keresztléce fölött és az oldallécek között átjuttatott labdával ugyancsak három pont szerezhető.
Mérkőzéspontokat: a mérkőzés végeredményétől függően járó pont.

Játékpontok

Az angol Rugby Football Union (RFU) alapításakor 1871-ben, mint a futballban, csak az eredményes rúgásokat számolták. Csak azonos pontok esetében döntötte el a mérkőzést a célok száma. 1875-től egy eredményes rúgást három cél kiegyenlített. 1887-ben vezette be az IRB ez alapján az első pontrendszert, amelyet 1890 óta többször módosított. 1992 óta az alábbi rendszer van érvényben.

cél (try):                                    5 pont
jutalomrúgás (conversion):  2 pont
büntető rúgás (penalty):       3 pont
drop rúgás (drop):                  3 pont

Mérkőzéspontok

Ha a csapatok tornán vagy bajnokságban vesznek részt, a tabellán elfoglalt helyüket a mérkőzéspontok döntik el, amelyeket győzelem, döntetlen és vereség után lehet kapni. Nemzetközi és felnőtt XV versenyeken a következő rendszer használatos.

győzelem                        4 pont
döntetlen                        2 pont
vereség                           0 pont
célbónusz                       1 pont  négy v. több cél szerzése az adott mérkőzésen
vereségbónusz                1 pont  hét v. kevesebb pontos vereség az adott mérkőzésen

Alacsonyabb osztályú, utánpótlás, egyéb torna versenyeken ezt a rendszert használják:
győzelem                        3 pont
döntetlen                        2 pont
vereség                           1 pont
nem jelent meg              0 pont

A játék időtartama

Egy mérkőzés kétszer 40 percig tart tíz perces szünettel. Utánpótlás mérkőzéseken kevesebb. Magyarországon a junior mérkőzések kétszer 35 percesek, a kadettek kétszer 25 percet játszanak.

Játékmegszakítások

A játék megszakítása után két alapvetően két szituáció alakulhat ki.
-a tolongás (angolul scrum), amelyben a támadók egymással szemben, egymásba kapaszkodva, az oldalról bedobott labdát előrenyomással igyekeznek megszerezni,


-a bedobás (angolul line-out), amikor a labdát az oldalvonalról az egymással szemben felállt játékosok közé kell dobni úgy, hogy a laba egyenes vonalban a két csapat játékosai közé repüljön.

Les

A rögbiben lesen (angolul off-side) található egy játékos,
-ha a labdát előre rúgó vagy vivő csapattárs előtt tartózkodik (10 méteres lesszabály), ő nem avatkozhat játékba, rúgás esetén a labda lepattanásának helyétől 10 méterre el kell távolodnia,
-ha rögzített játékhelyzetben (nyílt v. zárt tolongás, csomag) a szituációban részt vevő leghátsó saját játékostárs lába előtt tartózkodik,

-bedobás esetén, ha a játékos nem vesz részt a bedobásban, és a bedobás vonalától 10 méteren belül tartózkodik,
-ha a mélyfogással szerelt saját játékos által letett labda előtt tartózkodik és játékba avatkozik.
A lesszabály elleni vétségért az ellenfél javára büntetőrúgás jár. Nem szándékos les esetén az ellenfél zárt tolongással folytathatja a játékot.

Pozíciók

Csatárok (tolongás játékosok)

 

Védők (háromnegyed játékosok) 


 A leggyakoribb szabálytalanságok

Vétség                                                                     Következmény
Ellenfél elzárása a labda elől                              büntetőrúgás a vétség helyéről
Földön lévő játékos játékba avatkozása            büntetőrúgás a vétség helyéről
Labda előre ejtése                                                zárt tolongás
Labda nélküli játékos „szerelése”                      büntetőrúgás a vétség helyéről
Les bedobásnál                                                     büntetőrúgás a vétség helyéről
Les előre rúgásnál                                                büntetőrúgás a vétség helyéről
Les tolongásnál                                                     büntetőrúgás a vétség helyéről
Szándékos időhúzás                                              szabadrúgás
Tolongás szándékos összeomlasztása               büntetőrúgás a vétség helyéről
Váll felett fogás                                                      büntetőrúgás a vétség helyéről

 

Az alábbiakban rövid összefoglaló olvasható a szabályokról. A teljes rögbi szabálykönyv angol nyelven a  www.irblaws.com című weboldalon tölthető le.