Rögbi olimpiai kvalifikációs csapataink eskütétele

2019. 02. 06.

AZ OLIMPIAI kvalifikációs tornára készülő Rögbijátékos Fogadalma

Én, a Magyar Olimpiai Rögbicsapat tagja fogadom, hogy becsületesen, tisztán, a Fair Play szellemében és a legjobb tudásom szerint készülök és veszek részt az olimpiai kvalifikációs versenyeken.

Fogadom, hogy a felkészülés és a versenyek alatt gondolkodásomat és tetteimet az olimpiai mozgalom szellemisége hatja át, képességeimet arra használom, hogy az emberek közti megértést, az emberi méltóságot és a világ fejlődését szolgáljam, hogy földünkön az öröm érzése erősödjön. Nem feledkezem meg arról, hogy a versenyek alatt elsősorban a Magyar Olimpiai Rögbicsapat tagja vagyok, társaimat szeretettel és hűséggel támogatom, a csapat egységét és a közösség erejét fontosnak tartom. A versenyzés során arra törekszem, hogy felkészültségemmel a lehető legteljesebb mértékben éljek, és ennek segítségével a legtöbbet hozzam ki magamból. Ígérem, hogy munkámmal büszkévé teszem a közösséget, amelyet képviselek: a magyar rögbiseket, társaimat, mestereimet és mindenkit, aki segítségemre volt a felkészülésben, és büszkén képviselem hazámat, Magyarországot az olimpiai kvalifikációs versenyeken.

Isten engem úgy segéljen!